Lisowicia bojani – ogromny triasowy dicynodont z Polski