Maraapunisaurus – nowa nazwa dla (jednak nie tak dużego) Amphicoelias fragillimus