Międzynarodowe studia paleobiologiczne na Uniwersytecie Opolskim

Trwa rekrutacja na specjalność: Paleobiology in English na magisterskich studiach uzupełniających, prowadzonych przez Uniwersytet Opolski na kierunku biologia (Wydział Przyrodniczo-Techniczny). Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Większość wykładów odbywa się na platformie e-learningowej, można się uczyć w wolnej chwili i wracać do materiału dydaktycznego w dowolnym momencie. Studenci nie płacą za zajęcia i materiały. Projekt przewiduje również nieodpłatne noclegi i wyżywienie podczas zjazdów, które będą realizowane w Opolu i Krasiejowie raz w miesiącu. Rozpoczynamy we wrześniu 2017 r. letnią szkołą terenową na terenie JuraParku w Krasiejowie. To świetna okazja do zapoznania się z programem, wykładowcami, kolegami oraz uczestniczenia w pracach terenowych na unikatowym stanowisku „Trias” i na innych stanowiskach paleontologicznych regionu opolskiego Program studiów zakłada połączenie wiedzy z zakresu biologii i geologii z praktyką terenową i umiejętnościami preparacji skamieniałości. Dysponujemy koniecznym sprzętem. Naszą kadrę stanowią najwybitniejsi specjaliści – biolodzy, paleobiolodzy i geolodzy z Polski i zagranicy (lista wykładowców jest dostępna na naszych stronach informacyjnych). Absolwent uzyskuje dyplom w języku angielskim. Nie przewidujemy specjalnych/ukrytych opłat za egzamin dyplomowy i dyplom.
Dla słuchaczy z Polski przewidujemy natomiast wsparcie językowe – materiały także w polskiej wersji językowej, dodatkowe konsultacje indywidualne w dogodnych dla studentów terminach.
Warunkiem przyjęcia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia (licencjackich lub inżynierskich). Możesz studiować, mając także dyplom magistra czy nawet doktora dowolnej specjalności, jeśli tylko pasjonują Cię tajemnice historii Ziemi. Spiesz się!
Projekt trwa tylko dwa lata – 2017/2018 – 2018/2019. Kolejne edycje będą odpłatne…
Wszystkie niezbędne informacje znaleźć można na stronach: http://ecp.uni.opole.pl/studia/ oraz http://hello.uni.opole.pl/palaeobiology/
Polecamy!