Konferencja Młodzi w Paleontologii 2018

Serdecznie zapraszamy do udziału w IX edycji ogólnopolskiej studenckiej konferencji Młodzi w Paleontologii, która odbędzie się w dniach 21-22 kwietnia 2018 roku na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Zapraszamy do przygotowania referatów i posterów obejmujących tematykę paleontologii, anatomii funkcjonalnej, biologii ewolucyjnej, paleobiogeografii, stratygrafii oraz dziedzin pokrewnych. Zachęcamy do czynnego udziału wszystkich studentów, doktorantów, młodych naukowców oraz pasjonatów paleontologii.
Do zobaczenia w Warszawie!
Komitet Organizacyjny