Czy ogromne zauropody pływały?

Autor: Łukasz Czepiński


W osadach dolnej kredy Chin odkryto kolejne tajemnicze tropy zauropodów, u których zachowały się jedynie odciski palców kończyn tylnych. Przez ponad 70 lat podobne znaleziska z całego świata, głównie zawierające odciski łap przednich, interpretowane były przez naukowców jako świadectwo zdolności do pływania przez te olbrzymie gady. Jak jednak przekonuje zespół pod kierownictwem Lida Xing z Uniwersytetu Nauk Geologicznych w Pekinie, są to artefakty tafonomiczne – przyczyną zachowania się tylko odcisków palców nie było zachowanie zwierzęcia (np. pływanie), a sposób zachowania się normalnie pozostawionych tropów w osadzie. Jak twierdzą badacze, zwierzę poruszało się po błotnisto-mulastym podłożu, kierując w trakcie ruchu swoje szpony w głąb osadu, pozostawiając ślady pazurów na znajdującej się poniżej warstwie piasku, gdzie zwiększały swoją przyczepność posuwając się naprzód. Te ślady z najniższej warstwy zachowały się do dzisiaj.

Autorzy uznają również, że wciąż nie ma żadnych przekonujących dowodów na to, że zauropody pływały, a wszystkie dotychczasowe znaleziska okazywały się być własnie artefaktami tafonomicznymi.

Autor: Lida Xing

Autor: Lida Xing


Publikacja dostępna za darmo w Scientific Reports:
Lida Xing, Daqing Li, Peter L. Falkingham, Martin G. Lockley, Michael J. Benton, Hendrik Klein, Jianping Zhang, Hao Ran, W. Scott Persons & Hui Dai (2016)
Digit-only sauropod pes trackways from China – evidence of swimming or a preservational phenomenon?
Scientific Reports 6, Article number: 21138 (2016)
doi:10.1038/srep21138
http://www.nature.com/articles/srep21138