Microraptor czarny jak kruk

Autor: Maciej Ziegler
09 III 2012


Ryc. 1. Nowy wizerunek mikroraptora. © Mick Ellison

Niedawne badania ujawniły, że ze skamieniałości da się odczytać kolor piór dinozaurów (zobacz artykuł „Barwy piór sprzed milionów lat„). Właśnie opublikowane analizy szczątków wczesnokredowego dromeozauryda Microraptor ujawniły, że jego upierzenie miało czarny kolor, popularny wśród innych wczesnych Paraves (jak Anchiornis czy Archaeopteryx). Tym razem nauka poszła jeszcze krok dalej. Udało się wykazać, że u mikroraptora pióra mieniły się tęczowymi kolorami – stwierdzono występowanie ubarwienia strukturalnego (to zjawisko, zwane iryzacją, zaobserwować można np. na piórach sroki czy plamach benzyny). Odkrycie sugeruje ważną rolę pokazową we wczesnej ewolucji piór. Te na ogonie mikroraptora pełniły zapewne właśnie taką funkcję, a nie – wbrew wcześniejszym przypuszczeniom – aerodynamiczną. Inna podważona nowym odkryciem hipoteza to nocny tryb życia Microraptor.

Ryc. 2. Mikroraptory - rekonstrukcja przyżyciowa. © Jason Brougham/University of Texas.Li et al. 2012. Reconstruction of Microraptor and the evolution of iridescent plumage. Science 335: 1215-1219. http://dx.doi.org/10.1126/science.1213780


Zobacz też: