Torosaurus to jednak nie Triceratops

Autor: Maciej Ziegler
1 III 2012


W 2010 roku zaproponowano, że Torosaurus jest młodszym synonimem Triceratops, co stało się przedmiotem zaciętej krytyki (lecz często zupełnie nietrafnej). Właśnie opublikowano badanie, które jest jak dotąd najmocniejszym głosem przeciw synonimizowaniu. Jak piszą autorzy, Nicholas R. Longrich z Uniwersytetu w Yale i Daniel J. Field:

„Taksonomia rogatych dinozaurów jest komplikowana przez zmiany rozwojowe ich czaszkowej ornamentacji (tj. kryzy, rogów). Bazując na tym, zaproponowano, że Triceratops i Torosaurus są synonimami a ten drugi reprezentuje dorosłą formę tego pierwszego. Hipoteza ta ma trzy testowalne założenia: (1) takie samo rozmieszczenie geograficzne i stratygraficzne, (2) większą dojrzałość osobników zaliczanych tradycyjnie do Torosaurus od tych zaliczanych do Triceratops i (3) istnienie form pośrednich. Test pierwszego założenia wypada pomyślnie dla hipotezy tożsamości obu dinozaurów.

Zbadaliśmy względną dojrzałość osobników Torosaurus i Triceratops, co pozwoliło poukładać zachowane czaszki w ciąg rozwojowy. Sekwencja zmian wygląda następująco: u młodych osobników widoczne są już elementy ornamentacji, u młodocianych następuje zrośnięcie kości góry czaszki i w końcu u dorosłych przyrastają różki na brzegu kryzy, różki jarzmowe i dziób. Posiłkując się tym schematem, zidentyfikowaliśmy dojrzałe i niedojrzałe osobniki Torosaurus i Triceratops. Opisujemy też zgłębienia w dolnej stronie kryzy u triceratopsa i wskazujemy, że różnią się one kształtem i rozmieszczeniem od okien torozaura. Stwierdzamy zatem, że te wgłębienia nie są pośrednie między litą kryzą triceratopsa a przedziurawioną oknami kryzą torozaura.

Porównanie czaszek triceratopsa (A) i torozaura (B). © Longrich & Field, 2012.

Torosaurus to odrębny rodzaj a nie dorosły Triceratops. Nasze metody stwarzają ramy do testowania hipotez o synonimice poprzez rozwój osobniczy w zapisie kopalnym.”

Praca jest dostępna online w PLoS ONE.

Longrich NR, Field DJ. 2012. Torosaurus is not Triceratops: Ontogeny in chasmosaurine ceratopsids as a case study in dinosaur taxonomy. PLoS ONE 7 (2): e32623.


Zobacz też: